Обществен съвет

  1. Росица Йорданова- родител на ученик от четвърти клас
  2. Милко Пенчев- родител на ученик от шести клас
  3.  Ивайла Петрова-родител на ученик в първи клас
  4.  Светлана Попова- отдел „Култура“ към Община Добрич
  5.  Марияна Узунова- преподавател в СУ „Димитър Талев“
  6.  Галина Георгиева- родител на ученик от първи клас
  7.  Катерина Красимирова- родител на ученик от втори клас

Заседания на обществения съвет

Дата Решения
31.05.2016г Избран е председател на ОС: Милко Пенчев; секретар на ОС: Марияна Узунова
1.09.2016г. ОС одобрява основните документи на училището, необходими за стартирането на учебната 2016/2017 година
30.11.2016г. ОС одобрява проекто-решенията за план прием след VII и VIII клас на СУ „Димитър Талев“ за учебната 2017-2018 година
9.03.2017г. ОС одобрява проекто-решенията за план прием за I-ви и V-ти клас на СУ „Димитър Талев“ за учебната 2017-2018 година и избор на учебници и учебни помагала за ученици от I-ви и V-ти клас за учебната 2017/2018 година