ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2019

Държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 г., т.е. това е седма година на провеждането им и дванадесетата поредна сесия.

Задължителните ДЗИ са два - по български език и литература и по учебен предмет по избор от предметите математика, чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ), философски цикъл, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Датите за провеждане на държавните зрелостни изпити са:

 1. 21 май 2019 г. - БЕЛ
 2. 23 май 2019 г. - втори задължителен ДЗИ

Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор (от изброените по-горе)

 1. Проект на дати за провеждането им - от 28  май  до  31 май 2019г.

Формат на ДЗИ

Формат на ДЗИ ((определя се с учебно-изпитните програми по съответния учебен предмет), без промени през настоящата учебна година

 • Вид - писмени и анонимни
 • Времетраене – 4 астрономически часа
 • Учебно съдържание - задължителна подготовка
 • Формат – тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор, създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика)
 • Оценяване – 100 точки

За Вас зрелостници!

Уважаеми зрелостници, тук ще намерите всичко, което Ви интересува за Държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

Документи

 • Инструктаж за зрелостника - вижте тук --->
 • Дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ за учебната 2018/2019 г. - вижте тук --->
 • Наредба N1/11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ - вижте тук --->
 •  Наредба N3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ - вижте тук --->
 •  Наредба N4/16.04.2003 г. - за документите за народната просвета - изчисляване на средния успех от дипломата – вижте тук  --->