ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020

Държавните зрелостни изпити са два по - български език и литература и по учебен предмет по избор от предметите математика, чужд език (АЕ, ИЕ, ИмЕ, НЕ, РЕ, ФЕ), история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Датите за провеждане на държавните зрелостни изпити са:

  1. 20 май 2020 г. - БЕЛ
  2. 22 май 2020 г. - втори задължителен ДЗИ

Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор (от изброените по-горе)

  1. Проект на дати за провеждането им - от 28  май  до  31 май 2020г.

Формат на ДЗИ

Формат на ДЗИ (определя се с учебно-изпитните програми по съответния учебен предмет), без промени през настоящата учебна година

  • Вид - писмени и анонимни
  • Времетраене – 4 астрономически часа
  • Учебно съдържание - задължителна подготовка
  • Формат – тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор, създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика)
  • Оценяване – 100 точки

За Вас зрелостници!

Уважаеми зрелостници, тук ще намерите всичко, което Ви интересува за Държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

Документи

  • Инструктаж за зрелостника - вижте тук --->
  • Дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ за учебната 2019/2020г. - вижте тук --->