„Да направим училището привлекателно за младите хора”- 2012-2013