Прием след осми клас - прием

IXA - НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА

Прием след завършено основно образование, при четиригодишен курс на обучение

 Приемът в паралелката се извършва чрез конкурс по документи

 (Средният успех от свидетелството за завършено основно образование)

Ред за кандидатстване

Първи етап

Втори етап

Трети етап

Подаване на документи в СОУ “Димитър Талев”

3-5.07.2017г.

11.07.2017г.

19.07.2017г.

Обявяване на резултатите - на входа на училището

до 6.07.2017г.

до 13.07.2017г.

20.07.2017г.

Записване на приетите - на втория етаж в училищетo

7.07.2017г.

14.07.2017г.

21.07.2017г.

Обявяване на свободните места - на входа на училището

10.07.2017г.

до 18.07.2017г.

до 26.07.2017г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – 4.09.2017г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.
09.2017 г.

Прием след осми клас - за Вас осмокласници

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – вижте тук --->

 Външно оценяване - Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.- вижте тук --->


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2017/2018 година за приемане на ученици в държавните и общинските  училища с заповед № РД 06-93 / 30.03.2017 г.вижте тук --->


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование можете да изтеглите от тук --->

Наредба №06 /30.03.2017 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища - можете да изтеглите от тук --->


График на дейностите по приемане на ученици след завършен 8. клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 г. - можете да изтеглите от тук  --->


 СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

График на дейностите по прием на ученици за учебната 2017/2018 в държавни и общински училища
със заповед  № РД09-1638/19.10.2016 г.
на МОН - виж  тук --->