Прием след седми клас - прием

ОСМИ „A” клас - Профил: “Хардуерни и софтуерни науки

с интензивно изучаване на чужд език – английски

С петгодишен срок на обучение Формиране на бала:

  1. Удвоената оценка от изпита по математика
  2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература
  3. Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование
  4. Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование

1.  Провеждане на тестове по:

- български език и литература

- математика

 

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

2  Обявяване на резултатите от тестовете

до 06.06.2018 г.

3.  Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

13.06-19.06.2018 г.

4.  Подаване на документи за участие в приема  на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

20-26.06.2018г.

5.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07-06.07.2018 г.

7.  Обявяване на списъците  с приетите ученици  на  втори  етап на класиране 

до 12.07.2018 г.

8.  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13-17.07.2018 г.

9.  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

109.07.2018 г

10.  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20-24.07.2018 г.

11.  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018 г.

12.  Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране

27-30.07.2018 г.

13.  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до  2.08.2018 г.

14.  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 11.09.2018 г.

15.  Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2018 г.

Прием след седми клас - за Вас седмокласници

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  Заповед № РД- 03- 441/11.04.2018 г.– вижте тук --->

 Външно оценяване - Заповед № РД09-41167/19.08.2016 г.- вижте тук --->


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2018/2019 година за приемане на ученици в държавните и общинските  училища с заповед № РД 06-94 / 30.03.2018 г.вижте тук --->


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование можете да изтеглите от тук --->

Наредба №06 /30.03.2017 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища - можете да изтеглите от тук --->


График на дейностите по приемане на ученици след завършен 7. клас и след завършено основно образование за учебната 2018/2019 г. - можете да изтеглите от тук  --->


 СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

График на дейностите по прием на ученици за учебната 2018/2019 в държавни и общински училища
със заповед  № РД09-4135/29.08.2017 г.
на МОН - виж  тук --->