Обществен съвет

  1. Милко Пенчев - председател
  2. Светлана Попова-представител на финансиращ орган към отдел „Култура“ към Община Добрич
  3. Иван Узунова - родител
  4. Росица Йорданова- родител
  5. Ивайла Петрова-родител
  6. Галина Георгиева- родител
  7. Севинч Ибрямова - родител

Заседания на обществения съвет

Дата Решения
23.09.2022 Протокол №1
01.09.2022 Протокол №4
14.03.2022 Протокол №3
25.01.2022 Протокол №2
20.09.2021 Протокол №1
11.09.2019 Протокол №7
02.07.2019 Протокол №6
02.05.2019 Протокол №5
05.02.2019 Протокол №4
08.01.2019 Протокол №3
30.11.2019 Протокол №2
03.09.2018 Протокол №1
9.03.2017г. ОС одобрява проекто-решенията за план прием за I-ви и V-ти клас на СУ „Димитър Талев“ за учебната 2017-2018 година и избор на учебници и учебни помагала за ученици от I-ви и V-ти клас за учебната 2017/2018 година
30.11.2016г. ОС одобрява проекто-решенията за план прием след VII и VIII клас на СУ „Димитър Талев“ за учебната 2017-2018 година
1.09.2016г. ОС одобрява основните документи на училището, необходими за стартирането на учебната 2016/2017 година
31.05.2016г Избран е председател на ОС: Милко Пенчев; секретар на ОС: Марияна Узунова