„Управленска стратегия за развитие на социалната и физическата адаптивност на учениците”